Algemene infomatie

Locatie
Onze tafeltennishal is gelegen aan de Planeetstraat 1 in Brunssum (Treebeek).
Klik op "Routeplanner" in de rechterkolom voor de plattegrond en eventuele routebeschrijving.

De zaal is tijdens trainingsuren en competitie telefonisch bereikbaar
onder nummer 06 - 41 884 658.

In de zaal zijn nog uren beschikbaar voor sportverenigingen.
Voor informatie over de verhuur kunt u contact opnemen met de gemeente Brunssum


Traningsuren en competitie
  Op dinsdag en vrijdag is er training:
 • op dinsdag van 18.30 uur tot 20.30 uur jeugdtraining,
 • vanaf 20.30 uur is vrije training voor de senioren.,

 • op vrijdag van 18.30 uur tot 20.00 uur jeugdtraining,
 • van 20.00 uur tot 20.30 uur training recreanten,
 • vanaf 20.30 uur vrije training voor de senioren.

De zaterdag staat in het teken van de competitie. TTV Brunssum neemt deel aan de competitie van de NTTB.
De thuiswedstrijden voor de jeugd starten om 11.00 uur en voor de senioren om 15.30 uur.

U kunt bij ons altijd een tafeltennisbatje lenen. Sportschoenen zijn in de zaal verplicht. (geen straatschoenen en geen zwarte zolen)

Ouders die hun kinderen bij de vereniging afzetten kunnen tijdens de training op dinsdag en vrijdag of tijdens competitiewedstrijden in onze gezellige kantine vertoeven onder het genot van een kop koffie of een glaasje fris met een ruime blik op de activiteiten in de zaal.

Contributies (bedragen in 2018):
  Bondscontributie:
 • bondscontributie € 19,00 per jaar
  Verenigingscontributie:
 • jeugd tot en met 17 jaar € 10,00 per maand
 • senioren vanaf 18 jaar 12,00 per maand
 • *De eerste maand van uw lidmaatschap betaalt u geen verenigingscontributie.
Beide contributies moeten halfjaarlijks vooraf worden voldaan. U krijgt hier een factuur voor toegezonden
Neemt u of uw kind deel aan de competitie, dan betaalt u daarnaast ook competitiebijdrage.
Kinderen in de starterscompetitie betalen geen competitiebijdrage.
  Competitiebijdrage:
  Leden die deelnemen aan de competitie betalen per competitieronde de verplichte competitiebijdrage.
   per seizoen:  Senioren  Jeugd
   € 26,00 € 17,00

Inschrijven:
Download hier uw inschrijfformulier en lever het ingevuld en ondertekend in.

Betalen:
U kunt de halfjaarlijkse contributie overmaken naar:
Regiobank rekening NL86 RBRB 0929 4276 53 t.n.v. Penningmeester TTV Brunssum.
Vergeet u niet bij mededelingen te vermelden over welk soort betaling het gaat.

BeŽindiging:
beŽindiging van het lidmaatschap van de vereniging kan alleen schriftelijk of per e-mail.
Het lidmaatschap eindigt op de eerste dag van de daarop volgende maand. Er volgt geen restitutie van reeds betaalde contributie, competitiebijdragen en dergelijke, ook niet als deze betrekking hebben op enige periode na de beŽindiging van het lidmaatschap. TTV Brunssum behoudt zich het recht voor, om bij beŽindiging van het lidmaatschap eventuele betalingsachterstand op het lid te verhalen.
Lees ook de regels voor het beŽindigen van het lidmaatschap.