Organisatie van de tafeltennisvereniging Brunssum

  Bestuur:

  Voorzitter/Penningmeester:


  Mike Vijgen
   
  Secretaris:


  Thei Geurts

  Locatie- en Kantinebeheer:
  Werving- opvang- en behoud (WOB):


  Wiel Conemans
   
  Wedstrijdecretaris:
  Technische zaken


  Tiny Rongen-Wolfs


  Ledenadministratie:
  Angelique Vijgen-Bremen


  Club-kleding en
  Bestellen materialen

  Margriet Jansen


  Website:
  Wim Reubsaet


  Commissies:
  Jeugd en activiteiten: Jeugd- en clubactiviteiten
  Susan Dimmers
  Karin Ploum
  Huub Rongen
  Tiny Rongen
  Angelique Vijgen
   
  Huishoudelijke dienst: klein onderhoud en reparaties
  Jos Bremen
  Wiel Conemans
  Wim Reubsaet
  Mike Vijgen
  Wim Wiegers